RANKTEAMRECORDLAST
1NORTHWESTERN3-01
2WYOMISSING3-02
3BERKS CATHOLIC3-0

3

4PIUS X3-04
5NORTH SCHUYLKILL3-05
6MARIAN CATHOLIC3-06
7PALISADES2-17
8DELAWARE VLY.2-09
9SCHUYLKILL VLY.2-110
10PALMERTON3-0

NR